Informacja dotycząca autobusów kursujących przez Pomorzany (ul. Długa)

Od 18 maja 2015 r. (poniedziałek) zostaną przywrócone kursy autobusów linii 470, 471, 473, 474 oraz 476. Autobusy w/w linii kursować będą ul. Długą obsługując przystanki na os. Pomorzany. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa linia OD zostanie zlikwidowana. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z rozkładami umieszczonymi na przystankach.

Zmiana na linii WK

Od 4 maja 2015 r. zostaje zawieszony kurs z godz. 7:14 relacji Olkusz – Olewin. Kurs o godz. 7:15 z Zadola Kosmolowskiego będzie realizowany przez Olewin.

Zmiany na liniach ZP i ZZ

Od dnia 13.04.2015 r. nastąpią zmiany na liniach ZP i ZZ. Autobusy linii ZP relacji Olkusz ZKG „KM” – Kogutek – Olkusz ZKG „KM” nie będą wszystkimi dotychczas wykonywanymi kursami wjeżdzać na przystanek Osiek Pętla. Dodatkowo zostanie uruchomiony nowy kurs na linii ZZ relacji Olkusz ZKG „KM” – Osiek Pętla – Zawada Pętla – Kogutek

Zmiana trasy linii „Ż”

Od 13 kwietnia linia Ż nie będzie obsługiwać przystanku Mazaniec I. Linia Ż (do i z Żurady) będzie kursować ul. Czarnogórską, gdzie zostały usytuowane 3 nowe przystanki. Przystanek Mazaniec I nadal będzie obsługiwany przez linię 466.

Uwaga!!!

Z dniem 1 stycznia 2015 r. przestaje obowiązywać bezpłatny przejazd dla osób posiadających prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Od nowego roku uprawnione do bezpłatnych przejazdów będą tylko osoby wymienione w wykazie osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (tj. parlamentarzyści, inwalidzi wojskowi i wojenni, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, niewidomi o znacznym

Uwaga!!! Zmiana trasy przejazdu linii OD

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, że z dniem 14.10.2014 r. autobus linii „OD” będzie kursował ul. 20 – Straconych przez przystanek Pomorzany Las do ul. Białej. Linia „OD” nie będzie obsługiwać przystanku Pomorzany Stadion, Remiza, Szkoła. Trasa linii „PS1” pozostaje bez zmian.

Zmiana rozkładu jazdy linii PS1

Od 29.09.2014 r. linia PS1 nie będzie kursować do Skateparku a do przystanku Pomorzany Remiza. Linia będzie kursować w dni robocze i soboty. W dni robocze z Os. Młodych autobus będzie kursował co godzinę od 6:00 do 15:00, a z przystanku Pomorzany Remiza również co godzinę, począwszy od 6:25 do 15:25. W soboty z Os. Młodych

Zmiana rozkładu linii SŁ

Od 22.09.2014 r. kurs linii SŁ z przystanku Jasna Pętla zostanie przesunięty z godz. 7:53 na godz. 7:30. Zostanie również uruchomiony dodatkowy kurs z Dworca PKS o godz. 18:12.

Utrudnienia na Pomorzanach

Od 22.09.2014 r. do odwołania zamknięta będzie ul. Długa na wysokości ul. Białej do drogi nr 791 (Klucze – Olkusz). Autobusy będą zawracać na ul. Białej.