Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Wykonanie monitoringu wizyjnego 556501-N-2018

Ogloszenie monitoring wizyjny

SIWZ-kamery

Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta

Zalacznik_nr_2

zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_5

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

załącznik nr 6 wzór umowy monitoring

 

Dodano 17.05.2018r.

wyjasnienia_siwz_monitoring

zmiana_siwz_monitoring

 

Dodano 22.05.2018r.

Zmiana_SIWZ_22_05_2018

Wyjasnienia_SIWZ_22_05_2018