ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM UL. KS. GAJEWSKIEGO I UL. BIEMA W OLKUSZU

W związku z planowanym przez wykonawcę remontu zamknięciem drogi powiatowej w ciągu ul. Ks. Gajewskiego i ul. Biema w Olkuszu od dnia 26.05.2023 r. /piątek/ do dnia 01.06.2023 r. /czwartek/ poniższe linie będą kursować zmienionymi trasami przejazdu:

Nr linii: Przystanki wyłączone: Trasa objazdu:
M  

Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Sosnowa, Olkusz Jana Pawła II

z Os. Młodych – obwodnica – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.
PS/PSK Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Jana Pawła II, Olkusz Nałkowskiej (w kierunku centrum) z Os. Młodych – obwodnica – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) – Olkusz Szpital – Olkusz Orzeszkowej i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się trasą Olkusz Orzeszkowej – Olkusz Sosnowa i dalej w kierunku Os. Młodych.
Olkusz Szpital, Olkusz 1000-lecia, Olkusz Osiecka, Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Jana Pawła II, Olkusz Nałkowskiej linia SŁ od przystanku Olkusz Basen będzie dojeżdżać jedynie do Orzeszkowej z pominięciem wyłączonych przystanków. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.
G Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000-lecia z Witeradowa – obwodnica – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.
ZZ Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000-lecia z Osieka – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.
ZP Olkusz Klub Przyjaźń, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000-lecia z Osieka – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.
457 Dla kursu po godz.: 6:00 i 21:00 w kierunku centrum: Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000-lecia z Os. Młodych – obwodnica – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.
Dla kursu po godz.: 7:00, 15:00 i 22:00 w kierunku Lgoty przez Os. Młodych przystanki wyłączone: Olkusz Biema, Olkusz Kościół, Olkusz Gajewskiego od Olkusz Os. 1000-lecia – Szpital – Olkusz Orzeszkowej – Olkusz Nałkowskiej – Olkusz Sosnowa i dalej trasa przejazdu linii bez zmian.
460 Olkusz Gajewskiego, Olkusz Kościół, Olkusz Biema, Olkusz Os. 1000-lecia z Os. Młodych – obwodnica – Olkusz Osiecka (przystanek tymczasowy w kierunku centrum) i dalej trasa przejazdu linii bez zmian. W kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie.
464
465
466
470
474