ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII G

Informujemy, iż z dniem 04 grudnia 2023 roku nastąpi zmiana rozkładu jazdy linii G obowiązującego w dni robocze.

Zmianie ulegnie trasa przejazdu kursu z Gorenic o godz. 07:10. Kurs będzie realizowany ulicą: Sosnową, Jana Pawła II, Legionów Polskich, z pominięciem ulicy: Ks. Gajewskiego, Biema oraz al. 1000-lecia. Z obsługi zostaną wyłączone przystanki zlokalizowane przy tych ulicach (jedynie dla tego kursu).
Dodatkowo przyspieszony zostanie kurs z Gorenic z godz. 06:05 na godz. 06:00.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy zamieszczonymi na tabliczkach przystankowych.