OD 1 LIPCA 2018 ZMIANA TARYFY BILETOWEJ!!!

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wprowadza zmianę taryfy biletowej poprzez obniżenie ceny biletów jednorazowych pomiędzy dwoma gminami (2 jednostki administracyjne) z kwoty 3,60 zł na 3,00 zł. Koszt przejazdu do Sławkowa również będzie wynosił 3,00 zł (3 jednostki administracyjne).

Ponadto informujemy, iż cena biletu miesięcznego okresowego za 90 zł obowiązuje na terenie całej Gminy Olkusz.

Pozostałe ceny biletów okresowych nie ulegają zmianie.