AKCJA „BEZPIECZNIE W AUTOBUSIE”

W związku z licznymi skargami dotyczącymi łamania obowiązujących przepisów zasłaniania ust i nosa w publicznych środkach transportu zbiorowego, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu rozpoczyna we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Olkuszu kontrole mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim podróżującym autobusami komunikacji miejskiej.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń (dodany Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.”