Program Regionalny

TYTUŁ PROJEKTU: Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego

Opis projektu:

Okres Realizacji projektu:

  • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 06-02-2018
  • Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-06-2018
  • Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31-12-2019

Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020

Działanie: Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr

Wartość projektu: 28 059 476,30

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  19 392 722,06

Charakterystyka Projektu

Realizacja Projektu