Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych)

W ramach projektu planuje się zakup 23 autobusów o łącznej pojemności 1869 miejsc dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych (m.in. układ przyklęku, pochylnia dla wózków inwalidzkich i wydzielone stanowisko z możliwością umocowania wózka, poręcze ułatwiające wejście osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, przycisk sygnalizujący chęć użycia pochylni umieszczony na zewnątrz pojazdu). Tabor wyposażony będzie w system informacji akustycznej wewnętrznej/zewnętrznej, zliczania potoków pasażerskich, biletomaty. Komfort i bezpieczeństwo podróżnych zapewnią:

  • system monitoringu wizyjnego (3 kamery wewnątrz pojazdu, 2 na zewnątrz, nagrania przechowywane 7 dni) umożliwiający rejestrację zagrożeń, identyfikację osób stwarzających zagrożenie, poszerzający pole obserwacji pojazdu przez kierowcę
  • nowoczesny system łączności – satelitarna lokalizacja pojazdu (moduł GPS) na bieżąco wskazująca położenie pojazdu (istotna w przypadku wystąpienia kolizji/wypadku), a w połączeniu z systemem kiedyprzyjedzie.pl dostarczająca informacji o realizacji kursów w czasie rzeczywistym
  • poprawa widoczności poprzez lepsze oświetlenie wnętrza pojazdów (100% w technologii LED)
  • urządzenia zwiększające widoczność w nocy: pełnowymiarowe podświetlane tablice LED (m.in. kierunkowa boczna/tylna)
  • rozwiązania infrastrukturalne: system kamer IP na placu autobusowym w Olkuszu, na którym dochodziło do aktów wandalizmu umożliwi prowadzenie nadzoru i podjęcie szybkiej interwencji.

W ramach projektu zakupione będzie oprogramowanie do odczytu danych z systemu liczenia pasażerów, 11 kamer, tablica na placu przy ul. Kościuszki i połączenie online dyspozytornia-biuro Związku. Zakupiony sprzęt pozwoli na monitoring odjazdów/przyjazdów taboru w czasie rzeczywistym i zarządzanie pracą przewozową. Szczegółowy opis zadań patrz pkt. C.2.3.

Lp. Zadanie Działania Opis działania (z uwzględnieniem danych, parametrów, liczby opracowań etc.)
1 Zakup taboru autobusowego 1. Autobusy duże W ramach działania planowany jest zakup czterech autobusów dużych o parametrach: Długość: 11100 - 12500 mm Ilość miejsc: do 104 Norma czystości spalin: EURO VI Autobusy posiadały będą co najmniej 3 sterowane elektropneumatycznie drzwi, o szerokości efektywnej min. 1200mm, otwierane do wewnątrz autobusu. Wszystkie drzwi wyposażone będą w sygnalizację dźwiękową zamykania drzwi oraz układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem. Każdy autobus będzie wyposażony w co najmniej trzy elektroniczne kasowniki. Autobusy wyposażone będą w system zliczania potoków pasażerskich. Bramki działające w oparciu o sensory będą zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi pojazdu, z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i wychodzących. Na podstawie pozyskanych danym możliwe będzie tworzenie wykresów i tabel napełnienia dla każdego przystanku i dla każdej linii w danym zakresie godzin lub całodziennie. W każdym autobusie zainstalowany będzie biletomat o następujących parametrach: - możliwość sprzedawania wszystkich biletów obowiązujących na danym kursie, - możliwość zakupu więcej niż jednego biletu w czasie transakcji, - interfejs dostosowany do osób słabo widzących, - obsługa w języku polskim oraz w przynajmniej 2 językach obcych. Pojazdy wyposażone będą w siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, tapicerowane, odporne na zabrudzenia, o kolorystyce jednakowej w całym autobusie. Autobusy wyposażone będą w klimatyzację automatyczną na całej powierzchni autobusu. System ogrzewania wyposażony będzie w nagrzewnice i dmuchawy wykorzystujący ciepło z układu silnika. Dodatkowo nagrzewnice, konwektory w przestrzeni pasażerskiej wspomagane będą niezależnym od silnika agregatem grzewczym. Ogrzewanie wnętrza uruchamiane będzie automatycznie gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC. Wentylacja naturalna: okna i klapy dachowe w ilości minimum 2 szt. rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu. Co najmniej 50 % okien bocznych posiadać będzie część przesuwną lub uchylną. System informacji pasażerskiej realizowany będzie poprzez tablice kierunkowe pełnowymiarowe w stosunku do szerokości pojazdu rozmieszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z póżn. zm.). Tablice będą wykonane w technologii LED, punkty świetlne koloru bursztynowego wraz z automatyczną regulacją natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Każdy pojazd wyposażony będzie w tablicę kierunkową boczną po prawej stronie oraz tablice kierunkową tylną, umieszczoną centralnie nad tylną szybą w jej górnej części. Centralna tablica informacyjna umieszczona będzie w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy wyświetlająca datę, godzinę, kolejny przystanek oraz inne zaprogramowane informacje Wewnątrz autobusu zamontowane będą głośniki (minimum 4) i co najmniej 1 głośnik za zewnątrz pojazdu służący do zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych. Wszystkie autobusy wyposażone będą w system monitoringu wizyjnego umożliwiającego przechowywanie nagrania przez okres 7 dni. Co najmniej trzy kamery znajdować się będą wewnątrz pojazdu a dwie na zewnątrz. Każdy będzie posiadać moduł GPS umożliwiający jego lokalizację oraz router WIFI wraz z minimum 6 gniazdami do ładowania telefonów. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej będzie wykonane w 100% w technologii LED. Każdy autobus wyposażony będzie w udogodnienia dla niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie do odczytu danych z systemu liczenia pasażerów, które zostanie zamontowane w nowo zakupionych autobusach.
1.2 Autobusy średnie W ramach działania planowany jest zakup trzynastu autobusów średnich o parametrach: Długość: 9100-11 000 mm Ilość miejsc: do 85 Norma czystości spalin: EURO VI Autobusy posiadały będą co najmniej 3 sterowane elektropneumatycznie drzwi, o szerokości efektywnej min. 1200mm, otwierane do wewnątrz autobusu. Wszystkie drzwi wyposażone będą w sygnalizację dźwiękową zamykania drzwi oraz układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem. Każdy autobus będzie wyposażony w co najmniej trzy elektroniczne kasowniki. Autobusy wyposażone będą w system zliczania potoków pasażerskich. Bramki działające w oparciu o sensory będą zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi pojazdu, z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i wychodzących. Na podstawie pozyskanych danym możliwe będzie tworzenie wykresów i tabel napełnienia dla każdego przystanku i dla każdej linii w danym zakresie godzin lub całodziennie. W każdym autobusie zainstalowany będzie biletomat o następujących parametrach: - możliwość sprzedawania wszystkich biletów obowiązujących na danym kursie, - możliwość zakupu więcej niż jednego biletu w czasie transakcji, - interfejs dostosowany do osób słabo widzących, - obsługa w języku polskim oraz w przynajmniej 2 językach obcych. Pojazdy wyposażone będą w siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, tapicerowane, odporne na zabrudzenia, o kolorystyce jednakowej w całym autobusie. Autobusy wyposażone będą w klimatyzację automatyczną na całej powierzchni autobusu. System ogrzewania wyposażony będzie w nagrzewnice i dmuchawy wykorzystujący ciepło z układu silnika. Dodatkowo nagrzewnice, konwektory w przestrzeni pasażerskiej wspomagane będą niezależnym od silnika agregatem grzewczym. Ogrzewanie wnętrza uruchamiane będzie automatycznie gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC. Wentylacja naturalna: okna i klapy dachowe w ilości minimum 2 szt. rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu. Co najmniej 50 % okien bocznych posiadać będzie część przesuwną lub uchylną. System informacji pasażerskiej realizowany będzie poprzez tablice kierunkowe pełnowymiarowe w stosunku do szerokości pojazdu rozmieszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z póżn. zm.). Tablice będą wykonane w technologii LED, punkty świetlne koloru bursztynowego wraz z automatyczną regulacją natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Każdy pojazd wyposażony będzie w tablicę kierunkową boczną po prawej stronie oraz tablice kierunkową tylną, umieszoną centralnie nad tylną szybą w jej górnej części. Centralna tablica informacyjna umieszczona będzie w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy wyświetlająca datę, godzinę, kolejny przystanek oraz inne zaprogramowane informacje Wewnątrz autobusu zamontowane będą głośniki (minimum 4) i co najmjmniej 1 głośnik za zewnątrz pojazdu służący do zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych. Wszystkie autobusy wyposażone będą w system monitoringu wizyjnego umożliwiającego przechowywanie nagrania przez okres 7 dni. Co najmniej trzy kamery znajdować się będą wewnątrz pojazdu a dwie na zewnątrz. Każdy będzie posiadać moduł GPS umożliwiający jego lokalizację oraz router WIFI wraz z minimum 6 gniazdami do ładowania telefonów. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej będzie wykonane w 100% w technologii LED. Każdy autobus wyposażony będzie w udogodnienia dla niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie do odczytu danych z systemu liczenia pasażerów, które zostanie zamontowane w nowo zakupionych autobusach.
1.3 Autobusy małe W ramach działania planowany jest zakup sześciu autobusów małych o następujących parametrach: Długość: 8000 mm – 9000 mm Ilość miejsc: do 58 Norma czystości spalin: EURO VI Autobusy wyposażone będą w 2 drzwi otwierane do wnętrza pojazdu, sterowane elektropneumatycznie. Wszystkie drzwi wyposażone będą w sygnalizację dźwiękową zamykania drzwi oraz układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, chroniący pasażera przed przyciśnięciem. Drugie drzwi o szerokości efektywnej minimum 1200mm. Autobusy będą wyposażone w co najmniej 2 kasowniki elektroniczne. Autobusy wyposażone będą w system zliczania potoków pasażerskich. Bramki działające w oparciu o sensory będą zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi pojazdu, z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i wychodzących. Na podstawie pozyskanych danym możliwe będzie tworzenie wykresów i tabel napełnienia dla każdego przystanku i dla każdej linii w danym zakresie godzin lub całodziennie. W każdym autobusie zainstalowany będzie biletomat o następujących parametrach: - możliwość sprzedawania wszystkich biletów obowiązujących na danym kursie, - możliwość zakupu więcej niż jednego biletu w czasie transakcji, - interfejs dostosowany do osób słabo widzących, - obsługa w języku polskim oraz w przynajmniej 2 językach obcych. Pojazdy wyposażone będą w siedzenia pasażerskie o ergonomicznym kształcie, tapicerowane, odporne na zabrudzenia, o kolorystyce jednakowej w całym autobusie. Autobusy wyposażone będą w klimatyzację automatyczną na całej powierzchni autobusu. System ogrzewania wyposażony będzie w nagrzewnice i dmuchawy wykorzystujący ciepło z układu silnika. Dodatkowo nagrzewnice, konwektory w przestrzeni pasażerskiej wspomagane będą niezależnym od silnika agregatem grzewczym. Ogrzewanie wnętrza uruchamiane będzie automatycznie gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 5ºC. Wentylacja naturalna: okna i klapy dachowe w ilości minimum 2 szt. rozmieszczone równomiernie na całej długości pojazdu. Co najmniej 50 % okien bocznych posiadać będzie część przesuwną lub uchylną. System informacji pasażerskiej realizowany będzie poprzez tablice kierunkowe pełnowymiarowe w stosunku do szerokości pojazdu rozmieszczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z póżn. zm.). Tablice będą wykonane w technologii LED, punkty świetlne koloru bursztynowego wraz z automatyczną regulacją natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego. Każdy pojazd wyposażony będzie w tablicę kierunkową boczną po prawej stronie oraz tablice kierunkową tylną, umieszoną centralnie nad tylną szybą w jej górnej części. Centralna tablica informacyjna umieszczona będzie w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy wyświetlająca datę, godzinę, kolejny przystanek oraz inne zaprogramowane informacje Wewnątrz autobusu zamontowane będą głośniki (minimum 4) i co najmjmniej 1 głośnik za zewnątrz pojazdu służący do zapowiadanie przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych. Wszystkie autobusy wyposażone będą w system monitoringu wizyjnego umożliwiającego przechowywanie nagrania przez okres 7 dni. Co najmniej trzy kamery znajdować się będą wewnątrz pojazdu a dwie na zewnątrz. Każdy będzie posiadać moduł GPS umożliwiający jego lokalizację oraz router WIFI wraz z minimum 6 gniazdami do ładowania telefonów. Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej będzie wykonane w 100% w technologii LED. Każdy autobus wyposażony będzie w udogodnienia dla niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupione zostanie oprogramowanie do odczytu danych z systemu liczenia pasażerów, które zostanie zamontowane w nowo zakupionych autobusach.
2 System dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostosowaniem zaplecza technicznego 2.1 System dynamicznej informacji pasażerskiej System dynamicznej informacji pasażerskiej składał się będzie z tablicy zamontowanej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki, czyli głównym miejscu przesiadkowym w mieście. Tablica składała się będzie z matrycy górnej LCD o przekątnej minimum 42 i rozdzielczości 1920x1080 oraz matrycy dolnej o przekątnej minimum 23,8 i rozdzielczości1920x1080. Obie matryce posiadały będą podświetlenie LED, ilość kolorów 16.7M oraz regulację jasności wyświetlacza w zależności o zewnętrznych warunków oświetleniowych. Dolna matryca wyposażona będzie w ekran dotykowy zabezpieczony szybą hartowaną o grubości minimum 7 mm. System dostarczał będzie informacji o rzeczywistych czasach odjazdu pojazdów transportu zbiorowego. Do wyświetlania informacji służyć będzie tablica informacyjna zlokalizowana w głównym punkcie przesiadkowym w mieście. Wyświetlane będą na niej numer linii, kierunek oraz czas odjazdu. System informacji pasażerskiej wypłynie na bardziej harmonijne działanie transportu publicznego i zapewni, że każdy pasażer posiadał będzie wiarygodną informację o odjazdach autobusów podczas codziennych podróży.
2.2 Zakup i montaż kamer W ramach działania planuje się zakup i montaż 9 kamer IP, w tym 3 kamer kopułowych (zamontowanych na zewnątrz budynku dyspozytorni) oraz 6 kamer typu box (do obudowy), które będą monitorowały sytuację na placu przy ul. Kościuszki, tj. placu autobusowym. Kamery na placu podłączone zostaną za pomocą światłowodu w celu wyeliminowania problemów z długością przewodu, a także jakością połączenia. Światłowód jest nieczuły na wyładowania atmosferyczne i skutecznie izoluje instalację. Sprzęt zostanie umieszczony na placu przy ul. Kościuszki w celu monitorowania odjazdów i przyjazdów autobusów komunikacji miejskiej z niniejszego placu oraz z przystanku Olkusz Supersam ZKG "KM" przy ul. Kościuszki – głównego punktu przesiadkowego w mieście. Kamery na budynku zasilone zostaną poprzez skrętkę komputerową w technologii PoE. Rejestrator jak i urządzenia sieciowe umieszczone zostaną w szafie 19” o pojemności 15U. Całość zabezpieczać będzie zasilacz UPS o mocy 900W. Wszystkie kamery posiadały będą rozdzielczość nie mniejszą niż 2Mpx i obiektywy z zmienną ogniskową 2,8-12mm. Dostarczony rejestrator umożliwi podłączenie do 16 kamer IP co umożliwi rozbudowę o dodatkowe kamery w przyszłości. Nagrania przechowywane będą na dwóch dyskach, każdy o pojemności 4TB. 4 kamery zainstalowane będą na słupie przy ul. Kościuszki. Obejmować one będą wjazd i wyjazd z placu oraz ruch na ulicy Kościuszki w obu kierunkach. Pozostałych 5 kamer rozmieszczonych zostanie na placu autobusowym. Monitorować będą dwie wysepki przystankowe dla wsiadających jak i wysiadających oraz ruch taboru autobusowego na placu. Kamery zainstalowane zostaną w celu dostosowania zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji taboru. W stanie obecnym plac autobusowy nie jest monitorowany, w związku z czym dochodziło tu do aktów wandalizmu, czego konsekwencją była niechęć pasażerów do korzystania z tego punktu przesiadkowego. W związku z faktem, iż jest to główny punkt przesiadkowy w mieście niezmiernie ważna jest poprawa bezpieczeństwa na tym terenie. Bezpieczeństwo jest czynnikiem determinującym korzystanie z tego miejsca przesiadkowego jak i z komunikacji zbiorowej, w związku z czym konieczny jest zakup kamer w liczbie 9 sztuk.
2.3 Połączenie Online W ramach projektu planuje się wykonanie połączenia pomiędzy dyspozytornią na placu autobusowym przy ul. Kościuszki, a biurem Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 2c. Będzie ono miało na celu monitorowanie w czasie rzeczywistym ruchu na placu autobusowym oraz realizację zadań przewozowych. Łącze online pozwolili na bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji i podjęciem szybkiej interwencji w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości (niepunktualne wykonanie kursu itp). Połączenie wykonane będzie jako radiolinia działająca w nielicencjonowanym paśmie 24 GHz. Urządzenie posiada dwie zintegrowane anteny: nadawczą o zysku 33 dBi i odbiorczą o zysku 38 dBi. Pozwala na zestawienie bezprzewodowego połączenia na odległość do 13 km, z przepustowością mogącą osiągnąć nawet 1,4 Gb/s. Zastosowanie dwóch niezależnych anten pozwoliło na zredukowanie strat sygnału wywoływanych przez przełączniki / dupleksery wykorzystywane w standardowych antenach TX/RX. Odległość między siedzibą Związku Komunalnego Gmin, tj. miejscem gdzie realizowany będzie projekt, a placem autobusowym, z którego odjeżdżały będą autobusy wynosi 2,5 km. W budynku dyspozytorni na placu przy ul. Kościuszki nie ma łącza telefonicznego ani internetowego. Połączenie online umożliwi zarządzanie całą infrastrukturą z budynku Związku Komunalnego Gmin. Instalacja łącza przy ul. Kościuszki wiązałaby się z dodatkowymi kosztami oraz zatrudnieniem osoby, która by tam przebywała. Łącze online umożliwi sterowanie urządzeniami przez pracownika już zatrudnionego z siedziby ZKG "KM" jak i da możliwość bezpośredniego podglądu na plac autobusowy(monitorowanie bezpieczeństwa, punktualności autobusów itp.)
2.4 Zakup i montaż kamer wewnątrz budynku W ramach działania planuje się zakup i montaż 2 kamer kopułowych, które będą obserwować budynek wewnątrz. Wszystkie kamery posiadały będą rozdzielczość nie mniejszą niż 2Mpx i obiektywy z zmienną ogniskową 2,8-12mm. Dostarczony rejestrator umożliwi podłączenie do 16 kamer IP co umożliwi rozbudowę o dodatkowe kamery w przyszłości. Nagrania przechowywane będą na dwóch dyskach, każdy o pojemności 4TB. 2 kamery zainstalowane będą w budynku dyspozytorni na placu autobusowym; jedna monitorować będzie wejście do budynku, a druga wewnątrz budynku monitorować będzie pomieszczenie kasowe. Kamery w budynku dyspozytorni, która znajduję
3 Koszty pośrednie 3.1 Koszty pośrednie Koszty pośrednie rozliczane będą stawką ryczałtową. W ramach działania uwzględniony zostanie koszt personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem, koszty administracyjne, koszt utrzymania powierzchni biurowych, amortyzacja środków trwałych używanych na potrzeby projektu. W ramach promocji nastąpi zakup tablic informacyjno-pamiątkowych, na stronie internetowej https://zkgkm.pl/ zamieszczona zostanie informacja o realizacji projektu. Zakupione autobusy zostaną oznakowane.