RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

//zkgkm.pl/wp-content/uploads/2023/08/zwiazek_komunalny_gmin_komunikacja_miedzygminna.jpg

Inwestycja nr 1 – zrealizowana

Nazwa inwestycji: „Nowa wiata przystankowa”

Kwota promesy: 42 923,47 zł, wartość inwestycji: 50 498,20 zł.

Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji był zakup nowoczesnej wiaty przystankowej z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi, zlokalizowanej w głównym węźle przesiadkowym w Olkuszu.

Inwestycja nr 2 – w trakcie realizacji

Nazwa inwestycji: „Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej”

Kwota promesy: 2 723 527,50 zł, wartość inwestycji: 3 204 150,00 zł.

Opis inwestycji: Dostawa i montaż nowoczesnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na obszarze Gmin: Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze. Inwestycja ma na celu poprawę atrakcyjności komunikacji miejskiej, ułatwienia dla osób niedowidzących i starszych, a pośrednio obniżenie emisji spalin poprzez zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Tablice będą zawierać aktualną informację o planowanych odjazdach i zakłóceniach w ruchu.