Operatorzy

Komunikację w ZKG "KM" w Olkuszu obsługuje Konsorcjum Autobusowe Transgór - PKS Południe - LZ Lazar Lider – Transgór Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mysłowice

Podział na linie według firm


Lider Konsorcjum

Transgór S.A.
Adres siedziby: 41-404 Mysłowice ul. Fabryczna 7a
Dane kontaktowe:
tel. 32 318 29 18
Dyspozytor:
tel. 32 318 23 17

Członek Konsorcjum

PKS Południe Spółka z o.o.
Adres siedziby: ul. Główna 71a, 42-622 Świerklaniec
Dane kontaktowe:
tel. 785 556 103
tel. 785 556 093
email: biuropks@op.pl

Członek Konsorcjum

LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar Spółka Jawna
Adres siedziby: ul. Główna
155/A, 42-625 Zendek
Dane kontaktowe:
tel. 785 556 103
tel. 785 556 093
email: biurolazar@op.pl

Podwykonawca

Firma "NATAN"
Adres siedziby: 32-552 Płaza ul. Krzywoustego 5
Dane kontaktowe:
601955835
natan.gb@pro.onet.pl