Zadania związku

 1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku.
 2. Zadania Związku obejmują w szczególności:
  • organizację lokalnego transportu zbiorowego,
  • wykonywanie czynności koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy,
  • badania natężenia ruchu pasażerów,
  • opracowywanie rozkładów jazdy,
  • emisję i dystrybucję biletów,
  • zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów,
  • marketing usług przewozowych,
  • opracowywanie taryfy biletowej,
  • ustalanie cen urzędowych,
  • kontrolę realizacji usług przewozowych,
  • kontrolę biletową, administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi.