Wykonanie Monitoringu Wizyjnego

W ramach projektu "Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze , zaplanowano również dostawę i montaż monitoringu wizyjnego na placu autobusowym przy ul. Kościuszki w Olkuszu.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 11 maja 2018 r.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 28 maja, złożono 6 ofert.  Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Uslugowe FAKT  Tomasz Zgała, ul. Kocmyrzowska 7b, Kraków.

Wartość dostawy:  33 350,00

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  24 846,18

Podpisana z przedsiębiorstwem umowa skutkowała montażem w lipcu 2018 r.

 - 11 kamer wysokiej rozdzielczości wraz z rejestratorem , ups , szafą rack i całym niezbędnym osprzętem.

Cały system połączony został światłowodem z siedzibą Związku Komunalnego Gmin „KM”  przy Al. 1000 – lecia 2 c.

Dzięki temu pracownicy działu kontroli ZKG ‘KM” uzyskali bieżący podgląd na plac autobusowy przy ul. Kościuszki w Olkuszu mogąc tym samym natychmiast interweniować w przypadku pojawiających się tam zagrożeń np. rozboje, kradzieże itp.