BEZPŁATNE PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DLA OBYWATELI UKRAINY PRZEDŁUŻONE DO DNIA 31 MAJA 2022

Solidarni z Ukrainą!!! 🇺🇦🇺🇦
Zarząd Związku Komunalnego Gmin „KM” w Olkuszu informuje, iż wprowadzona Uchwałą Zarządu decyzja o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r., zostaje przedłużona do dnia 31 maja 2022 roku.
Podstawą do w/w przejazdów jest okazanie oryginału jednego z niżej wymienionych dokumentów:
– paszportu ze stemplem wjazdu nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
– karty pobytu uchodźcy,
– tymczasowego dokumentu tożsamości wydanego nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
– dokumentu skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania wydanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie od dnia 24 lutego 2022 roku.