BEZPŁATNE PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DLA UCHODŹCÓW WOJENNYCH Z UKRAINY

🇺🇦🇺🇦 Wyrażając solidarność z Bohaterskim Narodem Ukraińskim oraz chęć niesienia pomocy, Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w uzgodnieniu z przedstawicielami Gmin – członków Związku podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla obywateli Ukrainy. Zgodnie z podjętą uchwałą, uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r., będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie działania Związku.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują obywatelom Ukrainy od 02 marca do 31 marca br. na podstawie okazywanego oryginału jednego z niżej wymienionych dokumentów:

– paszportu ze stemplem wjazdu nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
– karty pobytu uchodźcy,
– tymczasowego dokumentu tożsamości wydanego nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku,
– dokumentu skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania wydanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie od dnia 24 lutego 2022 roku.

Jesteśmy z Wami 🇺🇦🇺🇦