Bilet za 1 zł

W związku z licznymi pytaniami pasażerów przypominany, iż bilet za 1 zł obowiązuje wyłącznie w strefie miejskiej Olkusza ograniczonej przystankami: Os. Młodych Pętla, ul. Ks. Gajewskiego, Osiecka, Al. 1000-lecia, Rabsztyńska Supermarket, Supersam ZKG „KM”, 20 Straconych I, Skrzyżowanie stacja „Statoil”, Żuradzka, Orzeszkowej, Kamyk, zgodnie z załączoną mapą.

Dodatkowo za 1 zł można podróżować na całej trasie przejazdów linii specjalnych: M, SŁ, PS i PS1.

Bilet normalny o nominale 2 zł nie obowiązuje na przejazdach między dwoma gminami a jedynie w obrębie danej Gminy np: na terenie miasta i gminy Olkusz, na terenie miasta Bukowno, na terenie Gminy Bolesław oraz na terenie Gminy Klucze.

Koszt przejazdu między dwoma gminami (bilet jednorazowy normalny) w dalszym ciągu wynosi 3,60 zł, a (bilet ulgowy gminny) – 2,50 zł (z wyjątkiem przejazdu między miastem Bukowno i gminą Bolesław, które traktowane są jako jedna jednostka administracyjna – przejazd za 2 zł).

Bilety ulgowe okresowe (miesięczne) przysługują emerytom i rencistom bez względu na wiek, natomiast bilety jednorazowe ulgowe tylko i wyłącznie po ukończeniu przez nich 70 roku życia.

<