CZYM BĘDĄ JEŹDZIĆ MIESZKAŃCY POWIATU OLKUSKIEGO OD POŁOWY PRZYSZŁEGO ROKU?

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, że w dniu 06.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych w sprawie wyboru producenta na 23 niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, a kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

 

  1. W zakresie części I         5 104 500,00 zł/brutto/
  2. W zakresie części II      15 752 610,00 zł/brutto/
  3. W zakresie części III       6 946 791,34 zł/brutto/

Do ogłoszonego przetargu przystąpiło dwóch oferentów: AUTOSAN sp. z o.o. oraz Solaris Bus & Coach S.A.

AUTOSAN sp. z o.o.

Solaris Bus & Coach S.A.

część I    4 426 401,00 zł/brutto/

część I    4 900 320,00 zł/brutto/

część II    13 425 327,00 zł/brutto/

cześć II    15 494 310,00 zł/brutto/

część III    5 445 210,00 zł/brutto/

cześć III    6 590 340,00 zł/brutto/

O wyborze producenta zadecydują cena (60%) oraz parametry techniczne pojazdów (40%).

W obecnej chwili trwa weryfikacja złożonych ofert przetargowych. W równoległym czasie przeprowadzane są prace nad wyłonieniem dostawcy monitoringu wizyjnego, który zostanie umieszczony na Placu ZKG „KM” przy ul. Kościuszki w Olkuszu.