DODATKOWY KURS Z CHECHŁA DO OLKUSZA

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, że z dniem 11 marca 2024 roku /poniedziałek/ na wniosek Wójta Gminy Klucze Norberta Bienia uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z Chechła na linii 477, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców. I tak kurs linii 477 z godziny 11:35 relacji: Rodaki – Podgrabie – Olkusz dodatkowo będzie kursować przez Chechło, odjazd kursu 11:52 z przystanku Chechło Kościół.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy zamieszczonymi na tabliczkach przystankowych.