OGRANICZENIA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – 26-30 CZERWCA 2017

W dniach od 26 – 30 czerwca 2017 roku nastąpią ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Szczegółowy zakres zmian prezentuje załączona tabela.