informacja o kontrolach

Od 4 kwietnia ruszają wzmożone kontrole w autobusach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”.  Wielu gapowiczów wciąż jeździ bez biletów, nie zważając na to, że oszukują w ten sposób inne osoby, które płacą za przejazd. Podstawowym zadaniem kontrolerów jest sprawdzanie, czy Pasażer posiada ważny bilet na przejazd (zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat), a w przypadku korzystania z ulg i zwolnień z opłat, odpowiedni dokument poświadczający posiadanie uprawnień).

 


Ważne!

Zgodnie z regulaminem przewozów w ZKG „KM” Pasażer wsiadający do autobusu winien zakupić bilet za przejazd lub, w przypadku korzystania z ulg lub zwolnień z opłat Pasażer zobowiązany jest okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienie.

 

Kontrolerzy będą sprawdzać nie tylko samych Pasażerów, ale także wydawanie biletów przez kierowców. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy osoba wsiadająca do autobusu płaci za przejazd nie żądając od kierowcy wydania biletu. Grozi to mandatem w wysokość nawet 375 zł dla pasażera i wysoką karą dla kierowcy.

PŁACĄC ZA PRZEJAZD U KIEROWCY – ŻĄDAJ BILETU!


 

Zapamiętaj!

Wybierając komunikację publiczną, każdy z nas przyczynia się do wymiany taboru na młodszy, a zatem do poprawy komfortu podróży. Kursy, na których brakuje pasażerów stają się niestety nierentowne, co skutkuje tym, że mogą być nie realizowane w przyszłości.  Jedynie Związek oferuje przejazdy późnowieczorne oraz w dni wolne, niedziele i święta kursy, a także honoruje ulgi gminne.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wygodną i punktualną podróż naszymi autobusami. Wprowadziliśmy ujednolicony kolor taboru, aby pomóc Pasażerom wybrać spośród konkurencji komfortowy środek transportu.  Od marca każdy z nas może korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej www.olkusz.kiedyprzyjedzie.pl, dzięki której można „na żywo” obserwować czas przyjazdu autobusu na przystanek.

Zapraszamy do wspólnej podróży!

 

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu