Informacje o wyniku konkursu na wolne stanowisko Przewodniczącego ZKG „KM”

Informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła procedurę wyłonienia kandydata na wolne stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w wyniku tajnego głosowania został wyłoniony mieszkaniec Olkusza, Pan Grzegorz Tomsia. Decyzję w sprawie zatwierdzenia kandydata na to stanowisko podejmie Zgromadzenie.