Komunikacja Międzygminna stawia na rozwój

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu zdobywa nowych pasażerów. Nowoczesne postrzeganie pasażera, jako klienta okazały się trafionym posunięciem.

W porównaniu z 2014 r. w ubiegłym roku wzrosła sprzedaż biletów jednorazowych, jak i okresowych. W całym 2015 roku sprzedano ponad milion biletów jednorazowych (wzrost o ponad 73 tys. sztuk w stosunku do 2014 r.), a także blisko 20 tys. biletów okresowych (wzrost o 4%). Biorąc pod uwagę, że znaczna część pasażerów komunikacji publicznej korzysta z bezpłatnych przejazdów, a także z faktu, że spada liczba mieszkańców obszaru funkcjonowania Związku, należy uznać wzrost sprzedaży biletów za duży sukces.

Celem Związku jest zapewnienie komfortowego przejazdu, z maksymalnie dużą częstotliwością kursów. Odmłodzono autobusy wożące pasażerów – najnowszy pojazd kursujący na linii PS1 to rocznik 2013 roku. W połączeniu z punktualnością realizowania kursów, przyczynia się to do coraz częstszego przesiadania się z własnego samochodu do komunikacji zbiorowej. Zbiorowa komunikacja publiczna jest przyjazną wobec człowieka i środowiska naturalnego formą transportu i do takiej  staramy się naszych mieszkańców zachęcić. Każdy samochód w mieście to emisja spalin i hałasu oraz konieczność remontu dróg. Ujednolicono także kolorystykę całego taboru pracującego pod szyldem Związku. Wybór padł na kolory żółty i czerwony. Są to kolory popularne w komunikacjach publicznych, wyróżniają autobusy Związku z pośród innych pojazdów realizujących przewóz osób. Odbiór społeczny ujednolicenia kolorystyki jest pozytywny i  pomaga pasażerom wybrać nasze autobusy spośród innych pojazdów realizujących „konkurencyjne” przewozy.

Ważna jest dostępność informacji dla pasażerów dotyczącej funkcjonowania ZKG „KM”.  W każdym autobusie zamieszczane są informacje np. o ograniczeniach w kursowaniu podczas ferii, wakacji, w czasie remontów, a także o dodatkowych kursach w okresach świątecznych. O ważnych wydarzeniach pasażerowie informowani są na oficjalnym profilu facebookowym, na nowoczesnej stronie internetowej Związku, a także w lokalnej prasie. Od marca 2016r. pasażerowie mogą korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej ww.olkusz.kiedyprzyjedzie.pl. Na komputerze, czy w swoim telefonie każdy może sprawdzić, za ile minut autobus faktycznie przyjedzie na przystanek, na którym czeka. Elementem promocyjnym Związku było także wprowadzenie nowej szaty graficznej biletów, mającej na celu rozpropagowanie atrakcji turystycznych gmin tworzących Związek.

Związek zawsze wnikliwie analizuje zgłaszane propozycje zmian rozkładów jazdy, zmian kursów itp. i w efekcie bardzo często dostosowuje je do potrzeb pasażerów. Dzięki temu autobusy kursują z odpowiednią, a zarazem racjonalną częstotliwością. Kursy linii są ułożone tak by zapewnić jak największą regularność, zaś czas podróży ulega skróceniu, tak by pasażer jak najszybciej mógł się dostać z określonego miejsca do punktu celowego.

 

 Różnice między komunikacją publiczną… 

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu już od blisko 20 lat zapewnia regularny przewóz osób wykonywany w ramach 26 linii komunikacji miejskiej na terenie gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz. Zabezpiecza w ten sposób potrzeby przewozowe społeczności lokalnych we wszystkie dni tygodnia od najwcześniejszych godzin porannych do późnowieczornych. Wobec wprowadzonych cięć w liczbie połączeń kolejowych na trasie Bukowno- Olkusz- Wolbrom, Związek pozostaje często jedyną alternatywą dla pasażerów, którzy przemieszczają się komunikacją publiczną na terenie powiatu olkuskiego. Należy podkreślić także niemal całkowity brak komunikacji międzymiastowej (były PKS), która obsługują przedmiotowy obszar. Cały tabor Związku to pojazdy niskowejściowe, zapewniające przewóź osób niepełnosprawnych.

… a komunikacją prywatną

Oprócz komunikacji miejskiej na obszarze Związku funkcjonują również inne przewozy gminne wykonywane na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Teoretycznie, dziś każdy regularnie kursujący autobus ma obowiązek respektować ulgę, jeśli pasażer wykaże się prawem do niej. Przewoźnik rozlicza ją potem z właściwym urzędem. Teoretycznie, gdyż wielu prywatnych przewoźników nie respektuje ustawowych ulg. Przewoźnik prywatny w odróżnieniu od Związku, nie będzie realizował przewozów w godzinach i dniach, gdy potok pasażerski jest mały, gdyż takie kursy są nierentowne, aczkolwiek potrzebne ze względów społecznych. Nie stosuje on ulg gminnych. Pojazdy przewoźników prywatnych, bez względu na to, jaki mają ustalony rozkład jazdy, jeżdżą często przed autobusami komunikacji miejskiej, obniżając rentowność Związku dofinansowanego przez samorządy. Ilość wydanych zezwoleń, jak również realizowane przez przewoźników rozkłady jazdy mają wpływ na ilość pasażerów przewożonych w komunikacji miejskiej.

 

Przepisy Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, wzmacniają pozycje samorządowej komunikacji o charakterze użyteczności publicznej. –Tylko dobrze zorganizowana komunikacja międzygminna zapewnia szybki dostęp do instytucji, urzędów czy centrów handlowych, tak w poszczególnych gminach, jak i w mieście powiatowym jakim jest Olkusz- tłumaczy zastępca przewodniczącego ZKG „KM” Józef Kaczmarczyk. – Integruje to społeczność powiatu olkuskiego, a pośrednio wpływa na ich koniunkturę gospodarczą- dodaje.

Podsumowując  działalność ZKG „KM” należy zauważyć, że nastąpiła poprawa w dochodach ze sprzedaży biletów poprzez przeprowadzanie nieschematycznych kontroli pasażerów i kierowców z wykorzystaniem tajemniczego pasażera. Nastąpiła  także znaczna poprawa standardu technicznego taboru poprzez nowsze roczniki autobusów. Rozpoczęte w 2015 r. wdrożenie aplikacji ,,KiedyPrzyjedzie.pl” znacznie przyczynia się do poprawy dyscypliny i podniesienia standardu zadań przewozowych, poprawy informacji i obsługi pasażerskiej w 2016 r. Postulowany przez Zarząd ZKG „KM” zakup niskoemisyjnych autobusów poprawiłby warunku ekologiczne, zwłaszcza w centrum Olkusza.