KONTRAKTY NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW

W dniu 18 lipca 2018 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, nastąpi podpisanie umów na dostawę taboru autobusowego z producentami: firmą Solaris Bus & Coach S.A. oraz firmą Autosan Sp. z o.o..

Powyższe kontrakty, to wynik rozstrzygnięcia przetargu w sprawie wyboru producenta na dostawę 23 niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej, w związku z realizacją projektu „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z zaplanowaną w tym dniu prezentacją zamówionego modelu jednej z powyższych marek, gorąco zapraszamy miłośników komunikacji miejskiej – naszych pasażerów, do obejrzenia pojazdu jaki pojawi się w połowie przyszłego roku na trasach obsługiwanych przez komunikację miejską.

Planowaną prezentację przewiduje się w miejscu i czasie:

10:00 – 12:30 – płyta rynku olkuskiego,

12:45 – 13:15 – plac przy Domu Kultury w Kluczach,

13:30 – 14:00 – parking Urzędu Gminy Bolesław,

14:15 – 15:15 – parking Urzędu Miasta Bukowno.

 

Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu