NIEODPŁATNE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ DLA WOLONTARIUSZY 32. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Cześć, sie ma zapraszamy wszystkich Wolontariuszy, którzy w dniu 28 stycznia 2024 roku będą kwestować podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowanemu zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych, tego dnia do podróżowania bez biletu. Wspierając szlachetną inicjatywę oferujemy wszystkim Wolontariuszom WOŚP bezpłatny przejazd autobusami komunikacji miejskiej orgaznizowanej przez Związek. Aby móc podróżować za darmo wystarczy identyfikator 32. Finału WOŚP. Ponadto opiekun Wolontariusza do 16 roku życia, posiadającego identyfikator 32. Finału WOŚP, a wskazany jako opiekun, także w tym dniu ma przejazd darmowy. SIE MA