Ograniczenia kursów szkolnych

Od 27 czerwca do 1 lipca (włącznie)  2016 nastąpią ograniczenia w kursowaniu autobusów szkolnych. Szczegółowy zakres zmian prezentuje załączona tabela. ograniczenia 2 maja