PARKing Day- Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W najbliższą niedzielę, tj. 18 września na olkuskim Rynku zapraszamy na piknik PARKing Day!.

Ideą happeningu PARKing DAY jest ukazanie problemu transportu indywidualnego w miastach. Coraz większa liczba samochodów osobowych powoduje tworzenie większych ulic i większej ilości miejsc parkingowych. To prowadzi do zmniejszania się liczby terenów zielonych oraz miejsc rekreacji dzieci i dorosłych. Wydarzenie promuje transport zbiorowergo,rowerowego i pieszego.

przyjazny-rowerzystom-3