PRZYSTANEK „OLKUSZ GÓRNICZA” WYŁĄCZONY Z OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ

W związku z planowanym wyłączeniem z ruchu samochodowego odcinka drogi w ciągu ulicy Górniczej w Olkuszu zmianie ulegnie trasa przejazdu linii Ż, PS oraz 466. Zamknięty zostanie odcinek ulicy Górniczej: od skrzyżowania z ulicą Staszica do skrzyżowania z ulicą Mickiewicza.

Wyłączenie planowane jest w dniu 17 sierpnia 2023 roku od godz. 07:00 do godz. 16:00. W tym czasie z obsługi pasażerskiej wyłączony zostanie przystanek autobusowy „Olkusz Górnicza”.

Linia Ż, PS, 466 do ulicy Mickiewicza będzie dojeżdżać drogą DK 94 z pominięciem ulicy Górniczej. Dalsza trasa ww. linii będzie realizowana bez zmian. Najbliższy przystanek dla pasażerów korzystających z przystanku „Olkusz Górnicza” to: „Olkusz Skarbek”, „Olkusz Mickiewicza” lub „Olkusz skrzyżowanie PKO”.

W czasie trwania objazdu mogą występować czasowe opóźnienia w realizacji kursów. Za utrudnienia powstałe nie z naszej winy przepraszamy.