REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GOLCZOWSKIE WYDŁUŻONY!!!

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od wykonawcy remontu drogi w ciągu ul. Górnej w Zalesiu Golczowskim, o przedłużeniu w czasie prowadzonych prac, przystanki „Zalesie Golczowskie Górna”, „Zalesie Golczowskie Dolna” oraz „Zalesie Hotel” w dniu jutrzejszym, tj. 28 października 2022 roku będą nadal wyłączone z obsługi przez autobusy komunikacji miejskiej oznaczone numerami 473 oraz 474. Kurs linii 472 o godz. 7:22 będzie wykonywany.