REMONT PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. PUZA W BUKOWNIE

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu zawiadamia, iż w związku z planowanym remontem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Puza w Bukownie w dniach 14 kwietnia (od godz. 07:30) – 23 kwietnia br., przejazd kolejowy będzie zamknięty.

W związku z powyższym, zmianie ulegnie trasa przejazdu linii 466 oraz 467 dla kursów realizowanych przez Dw. PKP w Bukownie do/z Boru Biskupiego. Kursy te będą realizowane ul.: Leśną, 1-go Maja, z pominięciem przystanków przy ulicy Nowej. Natomiast kurs linii 467 o godz. 06:30 relacji Bukowno Leśna Pętla – 1-go Maja – Przymiarki będzie kursować ul. Leśną (bez przejazdu ul. 1-go Maja) przez Dw. PKP w Bukownie i dalej bez zmian ul. Nową do Przymiarek.

W przypadku przedłużenia się terminu zakończenia remontu, z przyczyn niezależnych od nas objazd będzie realizowany aż do odwołania.