REMONT PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. PUZA W BUKOWNIE

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu zawiadamia, że w związku z planowanym remontem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Puza w Bukownie w dniach 21 – 23 września br. przejazd kolejowy będzie zamknięty bez możliwości przejazdu.

W przypadku przedłużenia się trwania remontu z przyczyn niezależnych od nas objazd będzie realizowany aż do odwołania.

W związku z powyższym, zmianie ulega trasa przejazdu linii 466 oraz 467 dla kursów realizowanych z Dw. PKP w Bukownie jadących do lub z Boru Biskupiego. Kursy te będą realizowane ul.: Leśną, 1-go Maja, z pominięciem przystanków przy ulicy Nowej.

W związku z objazdem mogą występować opóźnienia w realizacji kursów. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.