SKASUJ ZAKUPIONY BILET!

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przypomina wszystkim pasażerom o konieczności skasowania biletu zakupionego zarówno w biletomatach, u kierowców czy też w kioskach. Bilet nieskasowany jest nieważny, a pasażer podlega karze finansowej za jazdę bez ważnego biletu.