SPACERY PO HISTORII OLKUSZA

Już w najbliższą sobotę 22 lutego odbędzie się pierwsza wycieczka rozpoczynająca całoroczną akcję „Olkuskie Spacery Historyczne 2020”. W jej ramach odbędzie się kilkanaście ciekawych, bezpłatnych wycieczek po Olkuszu i jego historii. Pomysłodawcą całej akcji jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Akcję organizujemy przy współpracy z partnerami, czyli lokalnymi stowarzyszeniami i miłośnikami historii. Przynajmniej raz w miesiącu mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w ciekawych wycieczkach tematycznych.  Po zabytkach i historii Olkusza oprowadzają pasjonaci historii Srebrnego Miasta – członkowie lokalnych stowarzyszeń, a także pracownicy magistratu i wolontariusze. Wycieczki odbywają się w piątkowe popołudnia lub sobotnie dopołudnia – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. Wśród 15 zaplanowanych spacerów, część stanowi uzupełnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, jak 80. rocznica olkuskiej „Krwawej środy”,  75. rocznica zakończenia II wojny światowej, setna rocznica urodzin Papieża – Polaka, czy 40. rocznica powstania Solidarności. Trzy ze spacerów, dzięki współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna”, odbędą się w formie bezpłatnych wycieczek autobusowych. W maju zapraszamy na wycieczkę „Śladami św. Jana Pawła II na ziemi olkuskiej w stulecie urodzin”, której uczestnicy odwiedzą miejsca w Olkuszu, Gorenicach  i Bolesławiu związane z pobytami ówczesnego metropolity krakowskiego. Na początku września planowana jest wycieczka „Śladami dawnego górnictwa na ziemi olkuskiej: Olkusz, Bolesław, Bukowno”. Z kolei w październiku odbędzie się wycieczka „Zamki, pałace i dwory ziemi olkuskiej”, której uczestnicy odwiedzą zamki w Rabsztynie i Bydlinie, a także dwory i pałace w Olkuszu, Jaroszowcu, Kluczach, Bolesławiu i Krzykawce. Jedną z tegorocznych nowości będzie kwietniowy spacer „Wiosna, ach to ty – przyrodnicze skarby rezerwatu Pazurek”. Większość wycieczek ma charakter pieszych spacerów po Olkuszu połączonych ze zwiedzaniem miejscowych zabytków. Będą m.in. wycieczki: „Śladami olkuskich Żydów”,” Olkusz w czasach PRL”, czy „Szlakiem kapliczek, krzyży i świętych figur”. Tradycyjnie w okolicy dnia Wszystkich świętych zaplanowano spacer „Światełko bohaterom” – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim Cmentarzu, a także spacer „Pamiętamy o ludziach kultury”, którego uczestnicy odwiedzą groby artystów i animatorów kultury na olkuskim Cmentarzu. Organizatorem akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2020” jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a partnerami: Parafia św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, Światowy Związek Żołnierzy AK – koło Olkusz, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”, Olkuska Grupa Turystyczna „Amonit”, Klub Przewodników PTTK „Ilkussia”, Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” i Centrum Kultury w Bolesławiu. Patronat medialny: Przegląd Olkuski, Kurier Olkuski, Radio Kraków i portal Historykon.pl.