UMOWY NA DOSTAWĘ NOWYCH AUTOBUSÓW PODPISANE!

W dniu 18 lipca br. Zarząd Związku oraz przedstawiciele przedsiębiorstw Solaris Bus & Coach S.A. i AUTOSAN Sp. z o.o. złożyli podpisy pod umowami na dostawę 23 pojazdów. Już w połowie przyszłego roku, dzięki dotacji unijnej mieszkańcy gmin: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno korzystający z komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek, będą mogli podróżować nie tylko nowoczesnymi, ale przede wszystkim ekologicznymi autobusami. Powyższe kontrakty, to wynik rozstrzygnięcia przetargu w sprawie wyboru producenta na dostawę 23 niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej, w związku z realizacją projektu pt. „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego transportu publicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Podpisanie umów na dostawę nowych autobusów to część wdrażanego projektu, w ramach którego zrealizowana została już instalacja nowego systemu monitoringu wizyjnego przy placu manewrowym przy ul. Kościuszki, planowana jest również instalacja systemu informacji pasażerskiej. Wartość całego zadania wynosi 28 mln złotych, z czego blisko 19,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na terenie czterech gmin – członków Związku – stare, wysłużone, przyczyniające się do emisji szkodliwych gazów i pyłów autobusy – będą mogły być zastąpione pojazdami najnowszej generacji. Pojazdami spełniającymi najwyższe europejskie standardy emisji spalin – EURO 6. Wszystkie będą wyposażone w komfortowe, ergonomiczne fotele, klimatyzację, biletomaty, monitoring oraz udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto każdy pojazd będzie posiadał GPS umożliwiający jego lokalizację oraz Wi-Fi wraz z gniazdkami do ładowania telefonów.

Przy tej okazji Zarząd ZKG „KM” w Olkuszu pragnie ponownie serdecznie podziękować Włodarzom tworzącym Związek:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz – Panu Romanowi Piaśnikowi,
Burmistrzowi Miasta Bukowno – Panu Mirosławowi Gajdziszewskiemu,
Wójtowi Gminy Klucze – Panu Norbertowi Bieniowi oraz
Wójtowi Gminy Bolesław – Panu Krzysztofowi Dudzińskiemu

za wspólne działania zmierzające do poprawy jakości taboru, a tym samym do poprawy usług świadczonych dla mieszkańców gmin korzystających z komunikacji miejskiej oraz za wspólną politykę ekologiczną nie tylko dostrzeganą, ale realnie realizowaną i wdrażaną.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za obecność wszystkim, którzy przybyli na prezentację pojazdu jaki pojawi się w połowie przyszłego roku na trasach obsługiwanych przez naszą komunikację miejską.