UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W ŻURADZIE

W związku z informacją otrzymaną od PWiK w Olkuszu zawiadamiamy, iż w dniu 02 września 2021 r. /czwartek/ w godzinach 9:30 – 11:30 będą prowadzone prace w ciągu ul. Starowiejskiej w Żuradzie. Roboty będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania ul. Starowiejskiej z ul. Słoneczną w kierunku pętli autobusowej w Żuradzie. W tym czasie odcinek ten będzie wyłączony z ruchu przez wykonawcę prac. W przypadku przedłużenia się prac wyłączenie będzie trwało aż do odwołania.

W związku z powyższym, czasowo wyłączone z obsługi dla autobusów komunikacji miejskiej zostaną przystanki „Żurada II”, „Żurada III”, „Żurada IV”, „Żurada V” oraz „Żurada Pętla” w obu kierunkach.