UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM NA ODCINKU „JEZDNIA PRAWA, PAS PRAWY (PRZY STACJI PALIW CIRCLE K, UL. SŁAWKOWSKA 32, OLKUSZ)”

W związku z informacją otrzymaną od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Krakowie zawiadamiamy, że w dniu 30.07.2019 r. zostaną rozpoczęte prace związane z awaryjnym wykonaniem remontu nawierzchni drogi krajowej nr 94 w miejscowości Olkusz na odcinku jezdnia prawa, pas prawy (przy stacji paliw Circle K, ul. Sławkowska 32).

Prace związane z wykonaniem awaryjnego remontu potrwają do 02.08.2019 r. Prace będą wykonywane w godzinach 07:00 – 22:00. W zawiązku z powyższym utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów wiążące się z awaryjnym zamknięciem prawego pasa jezdni prawej mogą powodować opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy linii komunikacji miejskiej. Ponadto informujemy, że komunikacja miejska w trakcie realizacji prac będzie korzystała z pasa należącego do Stacji Paliw Circle K, co zapewni ciągłość usług komunikacyjnych oraz zmniejszy opóźnienia w realizacji rozkładu. Za powstałe nie z naszej winy utrudnienia przepraszamy.