UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TROKSA, BRACIEJÓWKI, PODLESIA

UWAGA WAŻNA INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW TROKSA, BRACIEJÓWKI, PODLESIA
korzystających z linii komunikacyjnej „BP”.

W związku z brakiem możliwości przejazdu drogą powiatową  TROKS – BRACIEJOWKA – JANGROT – TRZYCIĄŻ w dniu 21.08.2018 r. [wtorek] od godz. 8:00 do godz. 19:00, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu  informuje, że linia komunikacyjna „BP” będzie realizować kursy do przystanku Troks Szkoła zmienioną trasą –  objazdem-  z Podlesia tzw. „drogą białą” według obowiązującego rozkładu jazdy od.09.08.2018r.

Przystanki „PODLESIE I” i „TROKS I” nie będą w tych godzinach  obsługiwane.

Kursy po godz. 5:00; 6:00; 7:00; 20:00; 22:00 będą realizowane według trasy jak dotychczas do przystanku TROKS SZKOŁA przez przystanki „PODLESIE I” i „TROKS I”.