UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

UWAGA!!!

W związku z profilaktyką wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz stosując się do zaleceń w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i kierowców w każdym autobusie komunikacji miejskiej zostaną wydzielone specjalne strefy. W autobusach będzie to obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. O tym, że jest to strefa wydzielona, w którym nie powinni przebywać pasażerowie będzie informować specjalne oznakowanie. Nie będzie możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami w autobusach.

Wiadomo, że koronawirus może znajdować się na różnych powierzchniach, także na banknotach, jak ostrzega WHO, więc aby zminimalizować możliwość ewentualnego przenoszenia chorób, w celach profilaktycznych wprowadzamy ograniczenia w sprzedaży biletów przez kierowców do odwołania. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem. W związku z powyższym zachęcamy do kupowania biletów w biletomatach znajdujących się w pojazdach. Zachęcamy również do zakupu pewnej ilości biletów (na zapas) w punktach sprzedaży, np. kioskach oraz biletomatach.

Informujemy, że wszystkie autobusy codziennie profilaktycznie dodatkowo (poza zwykłym sprzątaniem i myciem) poddawane są dezynfekcji. Kierowcy na końcowych przystankach linii dokonują dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt. Wszystkie autobusy są codziennie ozonowane za pomocą specjalnie do tego celu zakupionej maszyny. Ponadto w pojazdach komunikacji miejskiej znajdą się plakaty z informacją, jak chronić się przed koronawirusem.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie, działajmy ze zrozumieniem i również poszanowaniem dla bezpieczeństwa innych. Wszelkie działania profilaktyczne wynikające z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa będą prowadzone aż do odwołania.