UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW RODAK I RYCZÓWKA

Uprzejmie informujemy naszych pasażerów, iż z uwagi na planowane rozpoczęcie w dniu jutrzejszym, tj. 17 sierpnia 2022 roku remontu skrzyżowania dróg Rodaki/Ryczówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 Zawiercie – Olkusz, od godz. 10:00 nastąpi zmiana w sposobie realizacji komunikacji miejskiej dla linii 476, 477 w dni robocze oraz linii 471 w soboty oraz niedziele i święta. W czasie prowadzonych prac przejazd przez skrzyżowanie będzie zamknięty. Wyjazd z Rodak do drogi wojewódzkiej będzie prowadzony ul. Leśną i ul. Bagienną, w kierunku przeciwnym ruch będzie odbywał się analogicznie. Kursy z Olkusza do Rodak, i z Rodak do Olkusza przez Ryczówek będą realizowane ul. Kluczewską i ul. Dolną wyłącznie do przystanku „Ryczówek Pętla”, gdzie autobusy będą zawracać. W tym czasie przystanki autobusowe „Rodaki Laski”, „Ryczówek Kąty” oraz „Ryczówek Szkoła” zostają wyłączone z obsługi. Natomiast kursy realizowane przez Kwaśniów będą wykonywane przez Ryczówek ul. Kluczewską, ul. Dolną i dalej ul. Kwaśniowską z obsługą przystanku „Ryczówek Szkoła”. Powyższe zmiany wprowadza się aż do odwołania.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.