Uwaga!!!

Z dniem 1 stycznia 2015 r. przestaje obowiązywać bezpłatny przejazd dla osób posiadających prawo jazdy i dowód rejestracyjny.
Od nowego roku uprawnione do bezpłatnych przejazdów będą tylko osoby wymienione w wykazie osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (tj. parlamentarzyści, inwalidzi wojskowi i wojenni, osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, niewidomi o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z jednym towarzyszącym im przewodnikiem, dzieci do 4 roku życia, osoby powyżej 75 roku życia, dzieci i młodzież przedszkoli i szkół specjalnych wraz z opiekunem towarzyszącym im na trasie od miejsca zamieszkania
do przedszkola lub szkoły).