Ważna informacja dla mieszkańców ulic Czarnogórskiej i Mazaniec – linia Ż

Od 11 lipca 2016 pojawią się zmiany w rozkładzie jazdy lini „Ż”. Na prośbę Przewodniczącej Zarządu Osiedla Czarna Góra, dostosowaliśmy rozkład linii  jeżdżącej przez ulice Czarnogórską i Mazaniec. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami kursowania autobusów  na tablicach przystankowych.