WSPÓLNE DZIAŁANIA OLKUSKICH POLICJANTÓW Z PRACOWNIKAMI ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „KOMUNIKACJI MIĘDZYGMINNEJ” W OLKUSZU

Dzisiaj (08.10.br.) mundurowi wraz pracownikami ZKG”KM” w Olkuszu sprawdzali, czy mieszkańcy powiatu olkuskiego stosują się do przepisów sanitarnych. Policjanci kontrolowali autobusy i przypominali podróżującym o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wspólne działania policjantów i pracowników ZKG „KM” w Olkuszu polegały na sprawdzaniu czy pasażerowie stosują się do obowiązujących obostrzeń. Na przystanku autobusowym przy Alei 1000-lecia w Olkuszu policjanci wsiedli do autobusu i zwracali uwagę podróżującym na obowiązek zasłaniania ust i nosa. Mundurowi informowali również o zagrożeniach, z jakimi podróżujący mogą się spotkać w środkach komunikacji zbiorowej.

Pamiętajmy, że w kraju wciąż odnotowywane są nowe przypadki zachorowań. Problem ten dotyczy również mieszkańców naszego powiatu. Wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, jak również w środkach komunikacji publicznej, mają na celu zminimalizować zagrożenie związane z pandemią. Mieszkańcy powiatu muszą stosować się do tych obostrzeń. Chodzi bowiem o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach:

  • ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI
  • Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szaliki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie.  Każdy obywatel zobowiązany jest do stosowania się do przepisów, które weszły w życie za sprawą rozporządzenia ministra zdrowia. Nie narażajmy życia i zdrowia innych osób. Respektujmy prawo!