WYŁĄCZENIE Z OBSŁUGI PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO „BUKOWNO DWORZEC PKP”

W związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z obiektem mostowym z sięgaczami w Bukownie” informujemy, że nastąpi zamknięcie / wyłączenie z ruchu kołowego
i pieszego, skrzyżowania ulic Kolejowej, Niepodległości oraz dojazdu od ul. Leśnej w Bukownie. Wyłączenie z ruchu dotyczyć będzie odcinka od budynku Kolejowa 6 do budynku Niepodległości 12 wraz z parkingiem i przystankiem autobusowym o nazwie BUKOWNO DWORZEC PKP. W związku z powyższym przystanek autobusowy „Bukowno Dworzec PKP” nie będzie obsługiwany.

Planowany termin wyłączenia z ruchu: 11 kwietnia 2023 roku.

Na czas trwania realizacji inwestycji zostaje uruchomiony dodatkowy przystanek tymczasowy na placu za urzędem miasta o nazwie BUKOWNO URZĄD. Wszystkie linie komunikacyjne będą rozpoczynać i kończyć kursy na tym przystanku. Czasy odjazdów linii komunikacyjnych 457, 460, 463, 464, 465, 466, 467 będą tożsame z dotychczasowymi godzinami odjazdu jak z przystanku „Bukowno Dworzec PKP”. Rozkłady jazdy ww. linii zostały wywieszone na tabliczce przystankowej. Odjazdy z pozostałych poszczególnych przystanków na terenie Bukowna pozostają bez zmian.