ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RABSZTYN

W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym zawiadomieniem o planowanym zamknięciu przejazdu kolejowego dla ruchu samochodowego w miejscowości Rabsztyn, linia „BP” będzie kursować objazdem.

Planowany termin wyłączenia z ruchu: 10.07.2023 r. godz. 07:00.
Planowany termin przywrócenia ruchu: 14.07.2023 r. godz. 17:00.

W tym czasie linia „BP” nie będzie obsługiwać przystanków: „Olkusz Rabsztyńska Supermarket”, „Olkusz Rabsztyńska Wulkanizacja”, „Olkusz Sikorka”, „Rabsztyn Ogródki Działkowe”, „Rabsztyn”. Trasa objazdu: droga krajowa DK-94, ul. Zagaje, obwodnica Olkusza DW 783, dalej trasa linii będzie przebiegała bez zmian w obu kierunkach. Autobusy realizujące kursy z Olkusza w kierunku Braciejówki będą dodatkowo obsługiwać przystanek „Olkusz PKO” /przy sklepie Biedronka/, pozostałe przystanki na trasie objazdu nie będą obsługiwane.

W przypadku przedłużenia się terminu zakończenia remontu, z przyczyn niezależnych od nas objazd będzie realizowany aż do odwołania.