ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W CIĄGU UL. ŻURADZKIEJ W OLKUSZU

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu uprzejmie zawiadamia, że w związku z planowanym remontem przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Żuradzkiej w Olkuszu w dniach 23 – 25 września br. przejazd kolejowy będzie zamknięty bez możliwości przejazdu.

Zamknięcie przejazdu nastąpi w dniu jutrzejszym o godz. 07:00. W związku z powyższym, w tym czasie linia Ż i 466 będą realizowane objazdem:
1. w kierunku Żurady, Bukowna trasą: Olkusz Skarbek (ul. K.K. Wielkiego) – Olkusz Supersam (ul. Kościuszki) – wiaduktem ul. 29 Listopada – ul. Parkową i dalej wg. obowiązującej trasy.
2. w kierunku Olkusza trasą: ul. Parkową – wiaduktem ul. 29 Listopada – Olkusz Dworek Machnickich –  Olkusz Skarbek (ul. K.K. Wielkiego) i dalej wg. obowiązującej trasy.

Przystanki przy ulicy Górniczej, Mickiewicza, Szpitalnej, Żuradzkiej nie będą w tych dniach obsługiwane. W przypadku przedłużenia się lub skrócenia trwania remontu z przyczyn niezależnych od nas objazd będzie realizowany do odwołania.

W związku z objazdem mogą występować opóźnienia w realizacji kursów. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.