ZASADY KORZYSTANIA Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Zarząd Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu przypomina, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem przewozu osób i bagażu ręcznego organizowanego przez ZKG „KM” w Olkuszu zamieszczonym w każdym autobusie: „pasażerowie powinni wsiadać do pojazdu przednimi drzwiami, a wysiadać tylnymi. Kierowca po zatrzymaniu autobusu na przystanku otwiera tylko przednie drzwi dla wsiadających do pojazdu pasażerów.

Otwieranie pozostałych drzwi odbywa się tylko wtedy, gdy:

  • pasażerowie podróżujący autobusem zgłoszą kierowcy zamiar wyjścia z pojazdu,
  • kierowca będzie widział zamiar opuszczenia pojazdu przez pasażera,
  • do autobusu zechcą wejść osoby niepełnosprawne, pasażerowie z ponad wymiarowym bagażem lub osoby z dziećmi i wózkiem dziecięcym.

Pasażerów, którzy weszli do autobusu drzwiami innymi niż pierwsze, kierowca prosi o podejście i okazanie biletu na przejazd, a w razie korzystania z przejazdu bezpłatnego o okazanie odpowiednich uprawnień”.