ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY – AUTOBUSY

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, że w dniu 21.06.2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu w sprawie wyboru producenta na dostawę 23 niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej.

Postępowanie przeprowadzono było w trybie przetargu nieograniczonego. O wyborze producenta zadecydowała cena (waga 60%) oraz parametry techniczne pojazdów (waga 40%).

W zakresie części I – dostawa autobusów „dużych” – 12 m, w łącznej ilości 4 szt. najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Solaris Bus & Coach S.A.
Ul. Obornicka 46
Bolechowo – Osiedle
62-005 Owińska

Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 93 punkty, w tym w kryterium cena oferta uzyskała 54,20 punktów, w kryterium parametrów technicznych 38,80 punktów.

W zakresie części II – dostawa autobusów „średnich” – 10 m, w łącznej ilości 13 szt. najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Solaris Bus & Coach S.A.
Ul. Obornicka 46
Bolechowo – Osiedle
62-005 Owińska

Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 91,99 punktów, w tym w kryterium cena oferta uzyskała 51,99 punktów, w kryterium parametrów technicznych 40,00 punktów.

W zakresie części III – dostawa autobusów „małych” – 9 m, w łącznej ilości 6 szt. najkorzystniejszą ofertę przedstawił:

Autosan sp.  z o.o.
Ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok

Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów tj. 84,00 punkty, w tym w kryterium cena oferta uzyskała 60,00 punktów, w kryterium parametrów technicznych 24,00 punkty.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty – autobusy