Zgromadzenie zkg „km” wybrało Komisję Konkursową

W dniu 21.04.2016 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu podjęło uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej mającej wybrać nowego przewodniczącego Związku.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Roman Piaśnik (Olkusz)
  2. Jacek Imielski (Olkusz)
  3. Krzysztof Dudziński (Bolesław)
  4. Norbert Bień (Klucze)
  5. Marcin Cockiewicz (Bukowno)

Do 29.04. 2016 roku Komisja Konkursowa  wybierze spośród siebie przewodniczącego Komisji oraz opracuje Regulamin Konkursu.