ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII „SŁ”

W związku z brakiem możliwości zawracania na pętli przy ulicy Jasnej, od 1 lipca 2019 r. trasa linii „SŁ” ulegnie zmianie. Linia nie będzie realizować połączeń do Pętli, lecz zostanie skrócona do przystanku Jasna I, będzie kursować łącznikiem do ul. Nowowiejskiej i dalej obecnie realizowaną trasą.

Rozkład jazdy będzie realizowany jak dotychczas trzema wariantami tras:
1. Kursy do Szpitala zostaną wydłużone do przystanku Olkusz Orzeszkowej i będą kursować trasą: Olkusz Jasna – ul. Nowowiejską – Olkusz Kolberga – Olkusz Witosa – Olkusz Pakuska – Olkusz Skarbek – Olkusz Supersam – Olkusz Szpital – Olkusz 1000-lecia – Olkusz Osiecka – Olkusz Klub Przyjaźń – Olkusz Jana Pawła II – Olkusz Nałkowskiej – Olkusz Orzeszkowej.
2. Kursy do Cmentarza: Olkusz Jasna – ul. Nowowiejską – Olkusz Kolberga – Olkusz Witosa – Olkusz Pakuska – Olkusz Skarbek – Olkusz Górnicza – Olkusz Urząd Skarbowy – Olkusz Cmentarz.
3. Kursy do Supersamu: Olkusz Jasna – ul. Nowowiejską – Olkusz Kolberga – Olkusz Witosa – Olkusz Pakuska – Olkusz Skarbek – Olkusz Supersam ZKG”KM”.

Linia nie będzie realizować połączeń ul. Dworską.

Prosimy o zapoznanie się z rozkładami jazdy, które zostały zamieszczone na tabliczkach przystankowych oraz na naszej stronie internetowej.