ZMIANA TARYFY BILETOWEJ!!!

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż z dniem 01 stycznia 2022 roku zostaje wprowadzona nowa taryfa biletowa.

Cena biletu jednorazowego normalnego na obszarze miasta Olkusz wyniesie 2 zł, przy czym wprowadza się bilet ulgowy gminny w kwocie 1,50 zł dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób powyżej 70 roku życia. ZKG”KM” w Olkuszu wprowadza również ujednolicenie strefy miejskiej do granic administracyjnych miasta Olkusz.

Cena biletu jednorazowego w jednej jednostce administracyjnej wzrasta z 2 zł na 2,60 zł, natomiast cena biletu pomiędzy dwoma gminami (2 jednostki administracyjne) zwiększa się z kwoty 3,00 zł na 3,60 zł. Koszt przejazdu do miasta Sławków wyniesie 3,60 zł (3 jednostki administracyjne).

Wraz ze wzrostem kosztów biletów jednorazowych następuje nieznaczna podwyżka cen biletów miesięcznych, która ma zachęcić pasażerów do ich zakupu. Ceny biletów miesięcznych ulgowych wzrastają o 5 zł, natomiast biletów miesięcznych normalnych o 10 zł.

Prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem biletów oraz taryfikatorem wysokości opłat dodatkowych.