ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII M, PS, PSK

W związku z przeniesieniem przystanku autobusowego „Olkusz Kościół” z dniem 01 września 2023 roku linia „M” będzie realizowana zmienioną trasą przejazdu. Do centrum miasta będzie ona kursować ul. Sosnową z pominięciem przystanków „Olkusz Ks. Gajewskiego” oraz „Olkusz Kościół”. Dodatkowo będzie obsługiwać przystanek „Olkusz Jana Pawła II”.

Linie PS i PSK będą również realizowane z pominięciem przystanku „Olkusz Kościół”; w kierunku centrum najbliższy przystanek dla tych linii to „Olkusz Jana Pawła II”.

Pozostałe linie, tj. G, 457, 460, 464, 465, 466, 470, 474 nadal będą obsługiwać przystanek „Olkusz Kościół” w nowej lokalizacji (przystanek został przeniesiony za skrzyżowanie i ustawiony przy Zespole Szkół Nr 4).