ZMIANA TRASY PRZEJAZDU LINII „PS1”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 lipca 2019 r. ulega zmianie trasa przejazdu linii „PS1” w dni robocze oraz w soboty. Linia nie będzie realizować połączeń do przystanku Pomorzany Remiza przy ul. Długiej. Relacja linii zostanie skrócona do przystanku Olkusz Supersam ZKG „KM”.
Poniżej planowane odjazdy z przystanku Supersam ZKG”KM” w kierunku Os. Młodych.
Dni robocze:
07:20, 08:09, 09:09, 10:00, 11:00, 12:00, 15:25, 16:20.
Soboty:
07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15,15:15.

Godziny odjazdów z przystanku Olkusz Osiedle Młodych Pętla nie ulegają zmianie, natomiast będą realizowane skróconą trasą przejazdu do Supersamu.

Nowy – zmieniony rozkład jazdy linii „PS1” jest dostępny na naszej stronie internetowej http://zkgkm-olkusz.pl/rozklad/index.php?rozklad=PS1_NOWE